Begrafenisvereniging
“De Laatste Eer” Hollum

Bode

Bij een overlijden moeten er veel zaken worden geregeld. U kunt hiervoor contact opnemen met onze bode

Eduard Visser
Tel. 06-30400698

Lid worden?

Wilt u lid worden van onze begrafenisvereniging?
Neem dan contact op met onze (leden)administrateur

Gribbert Bakker, telefoon 0519-554643, mail: g.j.bakker@knid.nl

Overlijdensberichten

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de overlijdensberichten?

Begrafenis
Dragers op kerkhof
Begrafenis
Dragers

Berichten

Overleden Marten de Boer

Informatie over uitvaarten en het Coronavirus

 

Het coronavirus verspreidt zich in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht moeten nemen.

Uw uitvaartbegeleider zal volgens de richtlijnen van het RIVM moeten handelen t/m 31 maart 2020.

U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM.

Ledenvergadering begrafenisvereniging donderdag 5 maart 2020


Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum op donderdag 5 maart 2020 om 20.30 uur in “de Welvaart” te Hollum.

  1. Opening.
  2. Notulen.
  3. Mededelingen en ingekomen stukken.
  4. Financieel verslag.
  5. Vaststelling contributie.
  6. Bestuursverkiezing: Aftredend: Anja de Boer(herkiesbaar). Eventuele tegen- kandidaten kunnen zich melden voor de vergadering bij voorzitter Piet IJnsen.
  7. Pauze.
  8. Rondvraag.
  9. Werkgroep Funerair Erfgoed Ameland met uitleg over de visie Gemeentelijke Begraafplaatsen Ameland.
  10. Sluiting.

 

 

Overleden Leo Dokter

Overleden Cees Visser

Meer overlijdensberichten