“ Als alles wegvalt ”

Hoe zwak en machtloos ik moog’ wezen

Uw kracht draagt mij door alles heen.

Door u heb ik eeuwig leven.

Met u Heer ben ik nooit alleen.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekent is rustig heengegaan

Kornelia Jongsma – Mulder

*’t Zandt 23-12-1923                                                                                          † Hollum 14-06-2017

Namens de familie

De dankdienst zal gehouden worden op maandag 19 juni om 13.30 uur in

de Herenwegkerk  te Hollum.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: Notaris Hellema postbus 72,  9100AB Dokkum