` Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht´

Op een gezegende leeftijd is, na afnemende gezondheid, toch nog onverwachts
overleden onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

Minne Jan Kanger

Sinds 13 oktober 1996 weduwnaar van Klasina Antje Visser
* 8 november 1923                            † 24 september 2018
„Zonder Mij kunt gij niets doen”
Johannes 15:5

Age Menno en Marianne
Menno en Nienke
Denise, Age Menno, Daniëlle
Josien en Eduard
Naomi en Lolke, Elias, Nathan

Hetty en Benjamin
Jochanan en Orly
Elisheva en Alon
Rona
Daniël en Sarah
Jasmine 
Netanel (in liefdevolle herinnering)

Bé
Judith en Anton
Tijn, Lieke, Mats

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdagmiddag 29 september
om 13.30 uur vanuit de Herenwegkerk te Hollum.

Gelegenheid tot condoleren is er vrijdagavond 28 september
van 19.30 tot 20.00 uur aan de Badweg 1 te Hollum en zaterdag 29 september
na afloop van de uitvaartplechtigheid in de consistorie van de bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Badweg 1, 9161 AT Hollum
Geen bezoek aan huis.