Informatie over uitvaarten en het Coronavirus

 

Het coronavirus verspreidt zich in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht moeten nemen.

Uw uitvaartbegeleider zal volgens de richtlijnen van het RIVM moeten handelen t/m 31 maart 2020.

U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM.

Informatie over uitvaarten en het Coronavirus2020-03-13T17:42:43+02:00

Ledenvergadering begrafenisvereniging donderdag 5 maart 2020


Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum op donderdag 5 maart 2020 om 20.30 uur in “de Welvaart” te Hollum.

  1. Opening.
  2. Notulen.
  3. Mededelingen en ingekomen stukken.
  4. Financieel verslag.
  5. Vaststelling contributie.
  6. Bestuursverkiezing: Aftredend: Anja de Boer(herkiesbaar). Eventuele tegen- kandidaten kunnen zich melden voor de vergadering bij voorzitter Piet IJnsen.
  7. Pauze.
  8. Rondvraag.
  9. Werkgroep Funerair Erfgoed Ameland met uitleg over de visie Gemeentelijke Begraafplaatsen Ameland.
  10. Sluiting.

 

 

Ledenvergadering begrafenisvereniging donderdag 5 maart 20202020-03-04T16:32:22+02:00
Ga naar de bovenkant