Lidmaatschap

De dood is voor velen onder ons een onderwerp waar we liever niet over praten of over nadenken. Toch is het verstandig om dit zo nu en dan wel te doen. Het verlies van familieleden en dierbaren gaat meestal met veel verdriet en emoties gepaard. Terwijl er op het zelfde moment ook belangrijke zakelijke beslissingen moeten worden genomen. Dat alles moet wel met zorg gebeuren. Als u lid bent of wordt van onze vereniging, hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Wij verzorgen de uitvaart zoals u die wenst.

Hoe wilt u dat uw uitvaart eruit gaat zien? Wilt u begraven worden of kiest u liever voor cremeren?

Het is goed om daar eens bij stil te staan. U maakt het voor de nabestaanden gemakkelijker als u een en ander hebt vastgelegd over uw uitvaart. Voor hen is dan duidelijk hoe u de zaken geregeld wilt hebben rondom de uitvaart. Onze begrafenisvereniging verzorgt uitvaarten en crematies met alle daarbij behorende verplichtingen en ondersteuning bij het regelen van de uitvaart. Dit alles zonder winstoogmerk. Dit levert voor onze leden de volgende voordelen op:

  • leden ontvangen een korting van maximaal € 500,00 op de door de vereniging verleende diensten van de bode, dragers en aflegger(s); aanzegkaartjes, rouwkaarten, koeling en vervoer.

De hoogte van de contributie bedraagt € 8,- per lid.
Kinderen die 18 jaar zijn of ouder betalen de volledige jaarlijkse contributie.

Wilt u lid worden van onze vereniging en u bent ouder dan 18 jaar en jonger dan 60? Dan dient u inleggeld te betalen en deze is afhankelijk van uw leeftijd.

Kinderen van leden vallen tot 18 jaar onder het lidmaatschap van de ouder(s). Kinderen ouder dan 18 jaar dienen zelfstandig lid te worden.

Wensenboekje

Heeft u laatste wensen? Leg ze vast op het wensenboekje zodat uw nabestaanden hier van af weten.

Laatste wensenboekje

Contributie

Jaarlijks € 8,- per lid en € 16,- per gezin.

Lid worden?

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap van onze vereniging?
Neem dan contact op met Mieke Kanger:

Tel. 06-55946186
Mail: lm.kanger@knid.nl

Lijkkoets