Na een zorgzaam leven, waarin ze de laatste jaren liefdevol is verzorgd op Ameland, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zuster en onze lieve tante Kieke

Grietje de Jong-Westra

Sinds 26 januari 2005 weduwe van Thomas de Jong

 

 

* Veenwouden 22-5-1932                                                                         † Hollum-Ameland 27-3-2018

Veenwoudsterwal: Halbe Westra †

Hollum-Ameland: Maaike Westra

Cor en Jantina

Harm Jan

Corné

Mayka

Jan en Corianne

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 31 maart 2018 om 10.45 uur in de

 Doopsgezinde Kerk, Zuiderweg 6 te Veenwouden.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: Maaike Westra, Zuiderlaan 14,  9161 AG Hollum-Ameland