“Vaste rots van mijn behoud”

Op een gezegende leeftijd van 90 jaar is toch nog
plotseling overleden mijn lieve, zorgzame man

Johannes (Jo) IJnsen

* 3 november 1928                                                                 † 9 november 2018
Hollum                                                                             Hollum
47 jaar

Martje IJnsen-Visser

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 14 november 2018 om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Hollum. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.
Er is op dinsdagavond 13 november van 19.00 uur tot 19.30 uur gelegenheid tot condoleren in De Stelp te Hollum.

Correspondentieadres: M.M. IJnsen-Visser Tjettepad 2,  9161 AS Hollum-Ameland

Liever geen bezoek aan huis en liever geen bloemen