Zijn ogen hebben ons tot het laatst toe gezocht…

Na een rijk en weerbaar leven is na een periode van
afnemende gezondheid onze trotse, lieve man, vader,
schoonvader, opa en opi rustig ingeslapen.

Pieter Willem Kanger

Drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau
* Hollum, 12-04-1926                                                                                                              † Hollum, 21-10-2018
67 jaar

Jannie Kanger-Nagtegaal
Elly en Wim
Leo
Hanneke en Jaap
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 26 oktober a.s. om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Hollum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagavond 25 oktober van 19.00 tot 19.30 uur aan huis.
Correspondentieadres: Noorderweg 2, 9161 BR Hollum