In het huis van mijn Vader zijn vele woningen …,
want Ik ga heen om u een plaats te bereiden,
opdat ook gij moogt zijn waar IK BEN.
Johannes 14:2
Verdrietig om het verlies, maar dankbaar dat onze vader en opa
zolang het leven met ons mocht delen, dat van ons is heengegaan
naar het Hemels Vaderhuis.
RIJK DE JONGH
in de leeftijd van 81 jaar.
Hollum, Ameland 28 juli 2017
Willem en Mieke de Jongh
Evelien
Rik en Sifra
Els en Wim van Huizen
Noah
Familie Nendels
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 2 augustus 2017
om 13:30 uur vanuit de Nederlands Hervormde kerk te Hollum, Ameland.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 12:45 uur in bovengenoemde kerk.
Na afloop van de begrafenis bent u van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in ‘De Griffel’.
Correspondentieadres:Havikskruid 75, 3892 AA Zeewolde