Overledenen2017-05-13T18:57:24+02:00

Overleden Lutske Nobel – Smedes

Mijn genade is u genoeg

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat in de gezegende leeftijd van 94 jaar in haar zo vertrouwde omgeving is overleden onze lieve moeke, schoonmoeder, oma, groot- en overgrootmoeder

Lutske Nobel – Smedes

             Sinds 22 januari 1996 weduwe van Douwe Nobel

* Surhuisterveen                                                                                                                              † Hollum Ameland
27-12-1923                                                                                                                                           2-12-2018

Onze bijzondere dank gaat uit naar het verzorgend personeel van de Stelp dat met grote toewijding moeke verzorgd heeft.

Kollum : Afie en Sytze

Hollum : Margriet en Anton

Den Helder : Greetje en Willem

Hollum : Klaas en Jellie

Hollum : Theo en Jarina

Klein- en achterkleinkinderen

De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op zaterdag 8 december om 13.30 uur
in de voormalige Gereformeerde kerk aan de Westerlaan in Hollum Ameland; aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren is er vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur aan de H.D. Katstraat 8
te Hollum Ameland.

Correspondentieadres: Fam Rinzema – Nobel Westerlaan 21, 9161AN Hollum Ameland

Overleden Johannes IJnsen

“Vaste rots van mijn behoud”

Op een gezegende leeftijd van 90 jaar is toch nog
plotseling overleden mijn lieve, zorgzame man

Johannes (Jo) IJnsen

* 3 november 1928                                                                 † 9 november 2018
Hollum                                                                             Hollum
47 jaar

Martje IJnsen-Visser

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 14 november 2018 om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Hollum. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.
Er is op dinsdagavond 13 november van 19.00 uur tot 19.30 uur gelegenheid tot condoleren in De Stelp te Hollum.

Correspondentieadres: M.M. IJnsen-Visser Tjettepad 2,  9161 AS Hollum-Ameland

Liever geen bezoek aan huis en liever geen bloemen

Overleden Pieter Willem Kanger

Zijn ogen hebben ons tot het laatst toe gezocht…

Na een rijk en weerbaar leven is na een periode van
afnemende gezondheid onze trotse, lieve man, vader,
schoonvader, opa en opi rustig ingeslapen.

Pieter Willem Kanger

Drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau
* Hollum, 12-04-1926                                                                                                              † Hollum, 21-10-2018
67 jaar

Jannie Kanger-Nagtegaal
Elly en Wim
Leo
Hanneke en Jaap
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 26 oktober a.s. om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Hollum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagavond 25 oktober van 19.00 tot 19.30 uur aan huis.
Correspondentieadres: Noorderweg 2, 9161 BR Hollum

Overleden Minne Jan Kanger

` Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht´

Op een gezegende leeftijd is, na afnemende gezondheid, toch nog onverwachts
overleden onze lieve vader, grootvader en overgrootvader

Minne Jan Kanger

Sinds 13 oktober 1996 weduwnaar van Klasina Antje Visser
* 8 november 1923                            † 24 september 2018
„Zonder Mij kunt gij niets doen”
Johannes 15:5

Age Menno en Marianne
Menno en Nienke
Denise, Age Menno, Daniëlle
Josien en Eduard
Naomi en Lolke, Elias, Nathan

Hetty en Benjamin
Jochanan en Orly
Elisheva en Alon
Rona
Daniël en Sarah
Jasmine 
Netanel (in liefdevolle herinnering)

Bé
Judith en Anton
Tijn, Lieke, Mats

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdagmiddag 29 september
om 13.30 uur vanuit de Herenwegkerk te Hollum.

Gelegenheid tot condoleren is er vrijdagavond 28 september
van 19.30 tot 20.00 uur aan de Badweg 1 te Hollum en zaterdag 29 september
na afloop van de uitvaartplechtigheid in de consistorie van de bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Badweg 1, 9161 AT Hollum
Geen bezoek aan huis.

Overleden Kees de Boer

Nooit meer je stem,

nooit meer je lach.

Nooit meer samen genieten,

van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt,

je hart heeft voor ons geklopt.

Om wat je was, zijn we dankbaar,

om je heengaan treuren wij.

Niets meer hetzelfde in ons leven,

maar het houden van jou

en alle herinneringen zijn gebleven.

Een schip kan geen diepgang hebben zonder ballast…

Kees

9 februari 1959                                                                                                           9 september 2018

Hollum Ameland                                                                                                          Hollum Ameland

Peterina

Rick, Gelske en Pieter

Saskia, Robert, Rosa, Julia en Luuk

Robin en Arinda

Steven en Lisanne

Tjinta en Kensi 

Wij nemen afscheid van onze lieve zorgzame man, vader en opa op zaterdag 15 september. Condoleren is voorafgaand aan de dienst om 13:00 uur in ‘De Plaats’ in de Oosterlaan.

Om 13:30 uur begint de kerkdienst in de Nederlands Hervormde kerk te Hollum.

Na afloop van de dienst nodigen wij jullie uit voor een kortsamenzijn in ‘De Plaats’.

In plaats van bloemen vragen wij u een bijdrage voor de Nierstichting. Hiervoor staat een collectebus bij de ingang van ‘De Plaats’.

Het grote verlies en verdriet dat wij nu hebben, willen wij op onze eigen manier verwerken. Wij ontvangen daarom liever de komende periode geen bezoek aan huis.

Overleden Simon Theo Roep

In weer en wind op zijn fiets!

Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan onze dierbare lieve broer, zwager en oom

Simon Theo Roep

  Hollum 6 mei 1945                                                                                                       † Leeuwarden 4 september 2018

Douwe † en Sietske
Tine en Daan
Afie en Douwe
Janna en Gerrit
Jacob en Joke
Dora en Jean-Louis
Hennie en Douwe
Dirk en Tineke
Neven en nichten

                                  De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 8 september om 13.30 uur                          in de aula van de Stelp in Hollum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

                                   Gelegenheid tot condoleren is er vrijdagavond 7 september van 19.00 tot 20.00 uur                               aan de Westakkers 12 te Hollum.

Correspondentieadres: Johan Bakkerstraat 7, 9161 BT Hollum

Overleden Anna Oostra-Weldink

anna

ik sliep denk ik al heel lang
om mijn dromen op te ruimen
in een mooi trommeltje
tijd vliegt als je droomt
zonder een touw aan vast te knopen

verlegen lag ik zonder woorden
te zoeken naar mijn laatste adem
het licht vond ik elke ochtend
weer onverwacht

dat aller-allerlaatste bleek veel verder
dan ooit gedroomd
mijn hart begreep het niet

ik ben nu eindelijk ademloos
bij U aangekomen

verslapen maar net op tijd

jan van twillert

Hierbij willen we je uitnodigen om samen afscheid te nemen van onze moeder
Anna Oostra-Weldink
Graag ontmoeten wij je maandag 27 augustus 2018 om 10.30 uur in de aula van De Stelp.
Familie Oostra

Overleden Grietje Nagtegaal-Visser

Op de gezegende leeftijd van 98 jaar is van ons heengegaan onze lieve moeke, oma en oud oma

Grietje Nagtegaal-Visser

We zullen haar missen

* 24 februari 1920                                                                                                    † 4 augustus 2018           Hollum Ameland                                                                                                      Hollum Ameland

                                         Sinds 28 augustus 1988 weduwe van Arend Nagtegaal

Sietske Nagtegaal in herinnering

Janke de Boer-Nagtegaal & Piet de Boer in herinnering

Barend Nagtegaal

Onno – in herinnering & Hennie

Frieda en Janet

Gretha & Klaas André

Adrian Pieter en Jauke

Arend

Aron, Isa, Ella en Bram

Anne-Jan & Neeltje

Rick en Sophie

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 9 augustus 2018 om 13.30 uur in de Herenwegkerk in Hollum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren is woensdag 8 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in het verzorgingstehuis De Stelp, H.D. Katstraat 4 in Hollum.

Correspondentieadres: De Stringen 10, 9162 EX Ballum

Geen bloemen

Overleden Cornelia Anna van Pareen – de Jong

” Mooi was die tijd ”

 

Haar stoel is leeg,

haar stem is stil.

Wie haar heeft gekend,

weet wat dat zeggen wil.

 

Met verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder, oma

 

Cornelia Anna van Pareen-de Jong

‘Tante Cor’

Lijnden                                                                                                    Hollum Ameland

8 oktober 1922                                                                                      4 mei 2018

Het afscheid van Cor vindt plaats op woensdag 9 mei om 12.00 uur in de aula van Crematorium de Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83 in Amsterdam.

Na de plechtigheid ontmoeten wij je graag in café IJ-Zicht.

Een witte roos op haar kist zou mooi zijn.

Fred, Sylvia, Zico, Nancy, Deborah, Dennis.

Overleden Afie Visser

Sterk zijn betekent soms

Dat je op moet geven

Het betekent soms een traan

Sterk zijn betekent soms

Dat je niet meer moet streven

Het betekent nu

Dat wij jou hebben moeten laten gaan

 

Wat was je altijd sterk, jouw wilskracht was immens groot

Je hield tot het einde de regie in handen, maar dit gevecht mocht en kon jij niet winnen

Dag allerliefste Afie, dag allerliefste mam

We zullen jou verschrikkelijk missen

Erg verdrietig zijn wij nu is overleden mijn lieve vriendin, onze lieve mam en onze lieve oma

Afie Visser

* 7 mei 1956                                                                                                                           † 30maart 2018

Hollum Ameland

Jurjen

Shanthi & Johannes

Ranjith

Deribe †

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 5 april om 13.30 uur vanuit de Herenwegkerk te Hollum Ameland.

Gelegen tot condoleren is er woensdagavond 4 april van 19.30 tot 20.30 uur aan huis

Correspondentieadres: Zuiderlaan 5,  9161Ae Hollum Ameland

————————————————————————————————————————————–

 Dag allerliefste Oma Afie, wat zullen wij jou heel erg gaan missen

Ga je mooie regenbogen voor ons tekenen?

Liefs Nigel, Ryan & Dewi

Overleden Grietje de Jong-Westra

Na een zorgzaam leven, waarin ze de laatste jaren liefdevol is verzorgd op Ameland, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zuster en onze lieve tante Kieke

Grietje de Jong-Westra

Sinds 26 januari 2005 weduwe van Thomas de Jong

 

 

* Veenwouden 22-5-1932                                                                         † Hollum-Ameland 27-3-2018

Veenwoudsterwal: Halbe Westra †

Hollum-Ameland: Maaike Westra

Cor en Jantina

Harm Jan

Corné

Mayka

Jan en Corianne

De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 31 maart 2018 om 10.45 uur in de

 Doopsgezinde Kerk, Zuiderweg 6 te Veenwouden.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: Maaike Westra, Zuiderlaan 14,  9161 AG Hollum-Ameland

Overleden Engelina Visser-Neij

 

Verdrietig, maar wetende dat het goed is, nemen wij afscheid van onze lieve moeke, schoonmoeder en oma

Engelina Visser-Neij

Sinds 17 november 1980 weduwe van Folkert Cornelis Visser

* 25 mei 1927 te Hollum                                                       † 4 maart 2018 te Hollum

Ulbe en Anneke
Nadja en Steven
Anouska en Bernard

Bert en Susan
Stella
Kelvin †
Dylan

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 9 maart om 13.30 uur in de aula
van de Stelp in Hollum.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Schriftelijke condoleances,
H.D.Katstraat 4-4, 9161 AZ Hollum-Ameland

 

Overleden Sigrid IJnsen – Goldbach

Onderweg naar een uitstapje in Duitsland met haar zussen en schoonzuster is plotseling overleden mijn lieve vrouw, onze lieve zuster, schoonzuster en zorgzame tante

Sigrid IJnsen-Goldbach 

 

* Iserlohn (Dld), 19 april 1951                                              † Appelscha, 14 februari 2018

Na een gelukkig huwelijk van  28 jaar

                                                                                  Hollum:           Piet IJnsen

                                                                                  Iserlohn:          Rainer Goldbach

                                                                                                          Angelika Goldbach

                                                                                  Iserlohn:          Heike Goldbach

                                                                                                          Lothar Rindt

                                                                                  Norderstedt:   Antje Goldbach-Nothhaft

                                                                                                          Gerhard Nothhaft

                                                                                                          met neven en nichten

Sigrid is thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdagmiddag 20 februari 2018

in de Herenwegkerk te Hollum, aanvang 14.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren is op maandagavond 19 februari 2018 van 19.00 tot 20.00 uur in onze kampeerboerderij aan de Oosterlaan 18 te Hollum. Voor gasten vanaf de vaste wal is er gelegenheid tot condoleren een half uur voor de dienst in de Herenwegkerk.

Correspondentieadres: de Meer 20, 9161 DR  Hollum Ameland.

Overleden Tine Nagtegaal-deBoer

Niet te begrijpen

Erg verdrietig zijn wij nu we zo snel afscheid moeten nemen van mijn

lieve vrouw, onze moeder en oma

Trijntje Nagtegaal – de Boer

Tine

* Hollum, 9 juli 1939                                     † Hollum, 30 januari 2018

Louw Nagtegaal

Hans en José

Lasse

Bente

 

Karen en Mark

Jort

Dana

 

Hollum, 30 januari 2018

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 3 februari om

11.00 uur in de Hervormde kerk te Hollum, waarna de begrafenis zal

plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren is er zaterdag 3 februari vanaf 10.15 uur

in de bovengenoemde kerk.

                                         Correspondentieadres: Yme Dunenweg 4, 9161 BZ Hollum Ameland

Overleden Johannes Adrianus Josephus de Jong

Intens verdrietig delen wij u mee, dat mijn allerliefste Schatz, onze fantastische vader en schoonvader en trotse Opa Jan, helaas op 85 jarige leeftijd is overleden

Jan de Jong

Lid in de orde van Oranje Nassau

Tilburg                                                                                            Laren

27-03-1932                                                                                    25-01-2018

Jan was een zeer ondernemend, levenslustig, creatief, sociaal bewogen en geliefd persoon.

Wat zullen we hem missen.

Angelique de Jong-Dekkers

Anne-Sophie

Nanette en Bas

Dieuwertje en Lucas

Jaap en Myriam

en overige familie

We nemen afscheid van Jan in besloten kring.

Jan wordt begraven op zijn geliefde Ameland op de Algemene Begraafplaats in Hollum.

Correspondentie adres:

Angelique de Jong-Dekkers

Laan van Vogelenzang 10,

1217PH Hilversum

E-mail adres: afscheidjandejong@gmail.com

 

Overleden Joukje Voors-Kamminga

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van

Joukje Voors-Kamminga

Sinds 6 februari 1981 weduwe van Jan Voors

* 26-10-1924 te Amsterdam                                † 27-01-2018 te Hollum-Ameland

Tineke †

Rinze en Anneke

Eddy † en Albertje

René en Sjoukje

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur in de Stelp te Hollum.

Aansluitend zal Joukje naar haar laatste rustplaats gebracht worden

Correspondentieadres: R.E.Voors Huijgendijk 9, 1693DE Wervershoof

Overleden Piet de Boer

Pa zei: “Vetrouw op de Heer te alle tijde”

Toch nog onverwachts is overleden onze zeer zorgzame, lieve Pa en Opa

Piet de Boer

( sinds 28 juni 1977 weduwnaar van Tine de Boer

* Hollum 3 augustus 1922                                                                   † Hollum, 26 december 2017

                                                                    

 

Namens de familie

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 30 december 2017 om 13.30 uur in de Herenwegkerk te Hollum. Er is gelegenheid tot condoleren een half uur voorafgaand aan de dienst.

Correspondentieadres: Molenweg4,  9161AW Hollum – Ameland

 

Overlijden Jannie Faber de Vries

Na afnemende gezondheid is overleden onze lieve moeke, schoonmoeke, oma en overgrootoma

Jannie Gerda Faber – de Vries

Sinds 04-01-2006 weduwe van Wim Faber

* 25-05-1936                                                                                                                         † 04-12-2017

Hollum                                                                                                                                    Hollum

Hoogezand:

Gooi en Ineke

Marloes en Remon

Lotte , Sam

Nancy en Ian

Bridget

Erik en Pasqualle

Jayden, Mayron 

Hollum:

Marten en Liesbeth

Richard en Esther

Nolan, Jason

Chris

Tessa

Hollum:

Theo † Jits en Peter

Michael en Sanne Esmee

Joya, Kai

Josefien

Oldeboorn:

August en Tietie †, Kiki

Robin

Dennis

Nes:

Gerda en Hans

Ellen

Iris

Desi

 

De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden op zaterdag 9 december a.s. om 13.30 uur in de Hervormde kerk te Hollum Ameland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondntieadres: G.Spoelstra – Faber  Duinweg 2, 9163GH Nes Ameland

Overleden Gerarda Wilhelmina Peeters – Lem

Als je zelf niet meer wilt,

als je lichaam het langzaam begeeft,

en als het voor jou niet meer hoeft,

dan …..is het goed zo.

 

Verdrietig om haar afscheid, maar dankbaar voor de mooie jaren die wij met haar mochten delen, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Gerarda Wilhelmina Peeters – Lem

Gerda

* Mook , 5 juli 1933                                                                       †Hollum, 1 oktober 2017

Pieter

Erik en Alie

Carla†

Bernadette en Carel, Sharon, Diego

 

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van het zorgcentrum De Stelp voor de liefdevolle verzorging van Gerda.

 

Correspondentieadres: Bernadette Peeters, Haya van Somerenstraat 8,   1506WK Zaandam

 

U bent welkom om persoonlijk afscheid van Gerda te komen nemen op vrijdag 6 oktober van 13.15 tot 13.45 uur in het crematorium Zaanstad, Wibautstraat 282 in Zaandam.

Aansluitend vindt om 14.00 uur het afscheid plaats in de aula van het crematorium Zaanstad op bovengenoemd adres.

Na afloop treffen we elkaar in de ontvangkamer van het crematorium.

Overleden Rijk de Jongh

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen …,
want Ik ga heen om u een plaats te bereiden,
opdat ook gij moogt zijn waar IK BEN.
Johannes 14:2
Verdrietig om het verlies, maar dankbaar dat onze vader en opa
zolang het leven met ons mocht delen, dat van ons is heengegaan
naar het Hemels Vaderhuis.
RIJK DE JONGH
in de leeftijd van 81 jaar.
Hollum, Ameland 28 juli 2017
Willem en Mieke de Jongh
Evelien
Rik en Sifra
Els en Wim van Huizen
Noah
Familie Nendels
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 2 augustus 2017
om 13:30 uur vanuit de Nederlands Hervormde kerk te Hollum, Ameland.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 12:45 uur in bovengenoemde kerk.
Na afloop van de begrafenis bent u van harte uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten in ‘De Griffel’.
Correspondentieadres:Havikskruid 75, 3892 AA Zeewolde

overleden Jacob Douwe Bakker

In sien sterke ârmen waren wy feilech en geborgen

Met piene yn oans ha’t hêwwe wy loslate motten mien liëwe, sörchsame man, oanze allerliëfste, wize pa, oanze sterke groatske opa

Jacob Douwe Bakker

na een gelukkig huwelijk van 51 jaar

* Hollum, 23 oktober 1940                                   † Hollum, 5 juli 2017

namens de familie

De dankdiënst foar syn leven wó’dt houwen op maandech 10 juli 2017 yn de Heerewegkerk yn Hollum en be’gint om 13.30 uur.

Kondo’leare is op sundech 9 juli fan 19.00 uur tot 20.00 uur an huus, of na de diënst.

Skriftelek kondo’learen naar: Westerlaan 4, 9161 AP Hollum-Ameland.

Overleden Kornelia Jongsma – Mulder

“ Als alles wegvalt ”

Hoe zwak en machtloos ik moog’ wezen

Uw kracht draagt mij door alles heen.

Door u heb ik eeuwig leven.

Met u Heer ben ik nooit alleen.

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekent is rustig heengegaan

Kornelia Jongsma – Mulder

*’t Zandt 23-12-1923                                                                                          † Hollum 14-06-2017

Namens de familie

De dankdienst zal gehouden worden op maandag 19 juni om 13.30 uur in

de Herenwegkerk  te Hollum.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: Notaris Hellema postbus 72,  9100AB Dokkum

Overleden Rita Möseneder

Alles valt te overleven tegenwoordig, behalve de dood.

One can survive everything, nowadays, except death.

(Oscar Wilde)

Onze lieve moeder, schoonmoeder en schoonoma is overleden.

Rita Möseneder

Weduwe van Frans Sluijter † , levensgezellin van Arie van Sloten  †.

* 26 oktober 1931                                                                                    † 28 mei 2017

Monique Sluijter – Martin Paul MacMenamin

Paul Sluijter – Jacqueline Sluijter-Fraaij

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni om 14.30 uur in Afscheidscentrum Andringastate, It Aldlân 4 te Marsum.

Correspondentieadres: Westerlaan 20a,  9161AP Hollum-Ameland

Graag geen witte bloemen.

 

Overleden Gijsbertus Jelte Smit

Bij het afgaand tij is onze rots in de branding heengegaan
Mijn lieve man, onze lieve pa en opa

Gijsbertus Jelte Smit
Gijs

*18-04-1939                                                                      †22-04-2017
50 jaar

Marie Smit- Visser
Kinderen en kleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren dinsdag 25 april in de Stelp van 19.00 tot 20.00
De begrafenis zal plaats vinden op woensdag 26 april om 13:30 vanuit de Hervormde kerk

Correspondentie adres: Badweg 8, 9161 AV Hollum – Ameland

 

Overleden Johannes Tromp

Met veel pijn in ons hart nemen wij afscheid van mijn lieve zorgzame man en onze pa, schoonvader en pake

Johannes Tromp

Geboren: 23-11-1947 Hollum
Overleden: 8-3-2017 Ballum

Namens de familie

De begrafenis zal plaatsvinden zal plaatsvinden op maandag 13 maart om 13.30 uur vanuit de Hervormde kerk te Hollum.

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: T.Tromp-Pietersen 15, 9162 EX Ballum

Overleden Harry van Oosten

Het waren mooie jaren op het eiland
En wie had dat van een Hagenaar kunnen denken.

Overleden te Hollum op 19 maart 2017 in de leeftijd van 74 jaar

Harry Gerardus Christianus Antonius van Oosten

echtgenoot van Josien van Oosten-Hoogendijk

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart om 10.30 uur in het crematorium en afscheidscentrum Andringastate, It Aldlân 4 te Marsum.
Gelegenheid tot condoleren donderdag 23 maart van 19.30 tot 20.00 uur in de Stelp te Hollum en zaterdag 25 maart na afloop van de crematieplechtigheid in de koffiekamer van Andringastate.

Correspondentieadres: Burenlaan 15, 9161 AJ  Hollum

Ga naar de bovenkant