Wie zijn wij?

Oprichting

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum is op 27 februari 1964 opgericht. Wij werken zonder winstoogmerk, en het uitgangspunt van de vereniging is de uitvaart of crematie naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum is aangesloten bij de Friese Federatie van uitvaartverenigingen en de landelijke uitvaartorganisatie Nardus. Nardus behartigt op landelijk niveau met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties.

Bestuur

Het bestuur van de begrafenisvereniging is belast met het dagelijks beheer van de zaken:

  • Voorzitter: Piet IJnsen
  • Secretaris: Anja de Boer
  • Penningmeester/ledenadministratie: Mieke Kanger
  • Lid: Jan Theo IJnsen
  • Lid: Hans Nagtegaal

Wie is er nog meer actief?

Voor het verlenen van de diensten zijn de volgende personen actief:

Bode: Eduard Visser

Vervangend bode: Karel de Boer, Corina Visser.

Laatste verzorging: Hennie Akkerman, Harmke Borsch, Alona van der Laag, Bianca Leystra, Laura Smit.

Dragers: Karel de Boer, Teake Brouwer, Cor Bruin, Micheal Faber, Wilmar Hemmes, Pieter Kanger, Bennie van der Laag, Wietse Lolkema, Benno Neij, Jan Nobel, Pieter Oene Smit, Reindert Smit,
Engele Visser, Robin Visser, Wouter Visser, André Douwe de Vries.

Facilitair: Hennie Akkerman, Thea Neij, Laura Smit,

Rondbrengen aanzegkaartjes: Hennie Akkerman, Mieke Kanger, Bennie van der Laag,
Jan Nobel, Laura Smit, Hennie de Vries

Klokluiden: Harry Wijnberg, Arnold Wiegersma

Dragers