Wie zijn wij?

Oprichting

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum is op 27 februari 1964 opgericht. Wij werken zonder winstoogmerk, en het uitgangspunt van de vereniging is de uitvaart of crematie naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Hollum is aangesloten bij de Friese Federatie van uitvaartverenigingen en de landelijke uitvaartorganisatie Nardus. Nardus behartigt op landelijk niveau met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties.

Bestuur

Het bestuur van de begrafenisvereniging is belast met het dagelijks beheer van de zaken:

  • Voorzitter: Piet IJnsen
  • Secretaris: Anja de Boer
  • Penningmeester: Mieke Kanger
  • Lid: Jan Theo IJnsen
  • Lid: Piet Neij
  • (Leden)administrateur: Gribbert Bakker

Wie is er nog meer actief?

Voor het verlenen van de diensten zijn de volgende personen actief:

Bode: Eduard Visser

Vervangend bode: André-Douwe de Vries, Karel de Boer

Afleggen: Harmke Borsch, Bianca Leystra, Laura Smit

Dragers: André-Douwe de Vries, Karel de Boer, Pieter Oene Smit, Ben van der Laag, Cor Bruin, Engele Visser, Jan Nobel, Robin Visser, Benno Neij, Reindert Smit, Wilmar Hemmes, Wietse Lolkema, Gribbert Bakker

Facilitair: Frieda Barf, Thea Neij, Erica Faber, Laura Smit

Rondbrengen aanzegkaartjes:  Ben van der Laag, Jan Nobel, Hennie de Vries, Erica Faber, Mieke Kanger, Laura Smit, Gribbert Bakker, Hennie Akkerman

Klokluiden: Harry Wijnberg, Arnold Wiegersma

DragersBegrafenisDragers